Mzdová/mzdový účetní (Holešov)

Město Holešov nabízí v obci Holešov volnou pracovní pozici "Mzdová/mzdový účetní". Nástupní mzda je 24 100 – 34 370 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Mzdová/mzdový účetní
Obor(y):
Administrativa
Obec:
Holešov
Mzda:
24 100 – 34 370 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Adresa pracoviště:
Město Holešov
Masarykova 628
76901

Další informace o volném místu

Pracoviště Holešov
- Popis činnosti: Komplexní a samostatný výkon mzdové agendy (bez zástupu): výpočet výše platu, zajišťování výplaty a zúčtování platu a odměny z dohody, úhrady platu, nemocenského a dalších plnění, výpočet a provádění srážek z platu (insolvencí a exekucí), zajišťování agendy daně z příjmu ze závislé činnosti (provádění ročního zúčtování daně), provádění přihlášek a odhlášek zaměstnanců ke správě sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám, zajišťování agendy spojené s podáváním evidenčních listů důchodového pojištění, generování podkladů pro včasné odvody mezd, sociálního, zdravotního pojištění a záloh daně z příjmů, odvody do státního rozpočtu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, podíl na přípravě podkladů a materiálů pro jednání orgánů samosprávy města, příprava podkladů pro tvorbu rozpočtu ve mzdové oblasti, zpracování podkladů pro rozúčtování dotací, evidence a odměňování členů komisí a výborů, statistické výkaznictví na úseku mzdové agendy, spisová evidence, skartační návrhy na úseku zpracovávané agendy.

- Požadavky a předpoklady pro vznik pracovního poměru: minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou, doložitelná praxe mzdové účetní, znalost zákonů a nařízení vlády týkajících se odměňování zaměstnanců a zastupitelů ÚSC, daní z příjmů, odvodu sociálního a zdravotního pojištění, orientace v zákonech č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, č. 312/2002 Sb., zákon o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, celková orientace ve veřejné správě, vysoce zodpovědný přístup k práci, komunikační dovednosti, empatie, schopnost asertivního jednání, rozhodnost, samostatnost, zdravotní způsobilost, časová flexibilita, bezúhonnost
- Výhodou: znalost práce v programu VERA, PERM 3, praxe ve veřejné správě

- Platová třída: 9. - 10. podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

- Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, případně přechodné bydliště, telefonní a e-mailový kontakt, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana, termín možného nástupu do zaměstnání, datum a podpis uchazeče
- Doklady, které uchazeč připojí k přihlášce: životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech, údaje vztahující se k požadovaným předpokladům pro obsazení pracovního místa, výpis z evidence Rejstříků trestů, ne starší než 3 měsíce, ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

- Způsob podání přihlášky:
a) odesláním poštou na adresu: Městský úřad Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov,
b) odevzdáním na podatelně: Městský úřad Holešov, Masarykova 628, Holešov
c) odesláním do datové schránky: x8qbfvu - popis předmětu "VŘ - MZDY".
V případě bodu a) a b) je nutné obálku označit heslem: "VŘ - MZDY". Lhůta pro podání (doručení) přihlášky: do 16.06.2024.
Uchazeči mohou být vyzváni v případě nutnosti k ústnímu pohovoru. Tajemník městského úřadu si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit bez udání důvodu.

Kontakt na zaměstnavatele

Bc. Šárka Tomášová
personalistka
telefon: 573 521 250
email: sarka.tomasova@holesov.cz

Město Holešov
Holešov
76901

telefon: 573521200


Poslední změna: před 1 týdnem