Ředitel / ředitelka (Chropyně)

Zařízení školního stravování Chropyně, okres Kroměříž, příspěvková organizace nabízí v obci Chropyně volnou pracovní pozici "Ředitel / ředitelka". Nástupní mzda je 32 000 – 37 170 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Ředitel / ředitelka
Obor(y):
Výroba a provoz
Obec:
Chropyně
Mzda:
32 000 – 37 170 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Adresa pracoviště:
Zařízení školního stravování Chropyně, okres Kroměříž, příspěvková organizace
Ječmínkova 270
76811

Další informace o volném místu

pracoviště Chropyně
- Požadavky: minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou, zkušenost se stravovacím provozem a řízením lidských zdrojů výhodou, občanská a morální bezúhonnost, znalost problematiky organizace a řízení ve školství včetně příslušných předpisů, znalost zásad školního stravování včetně hygienických předpisů, znalost ekonomických předpisů a skladového hospodářství
- Předpokládaný nástup na uvedené pracovní místo: 01.03.2023
- Písemná přihláška uchazeče musí obsahovat: formulaci, ze které vyplyne, že se jedná o přihlášku uchazeče do konkursního řízení na uvedené pracovní místo, jméno, příjmení uchazeče včetně titulu, datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče, datum vyhotovení a podpis uchazeče

- K písemné přihlášce musí být doloženy originály nebo úředně ověřené kopie následujících dokumentů: doklady o nejvyšším dosaženém vzdělání, doklady o průběhu zaměstnání a délce praxe včetně uvedení pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.), strukturovaný profesní životopis, koncepci rozvoje příspěvkové organizace včetně popisu předpokládaných činností, které ředitel organizace vykonává (max. rozsah 3 stran formátu A4, typ písma: Calibri, velikost max. 12 bodů, nebo Arial, velikost písma max. 11 bodů), výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu daného pracovního místa (ne starší 2 měsíců)

- Doplňkovým hodnocením mimo řízený pohovor bude analýza osobního profilu dle metody Thomas (základní nástroj hodnocení pracovního chování, zjištění pracovního potenciálu uchazeče, preferovaného pracovního chování, jeho předností i nedostatků, identifikace motivace a preference vedení)

- Písemnou přihlášku a výše uvedené dokumenty doručte poštou nebo osobně v zalepené obálce nejpozději do 30.01.2023 do 16:00 na adresu město Chropyně, náměstí Svobody 29, Chropyně, 768 11. Obálku označte slovy: „KONKURSNÍ ŘÍZENÍ – ZŠS – NEOTVÍRAT“.
V případě osobního podání je třeba odevzdat přihlášku do uvedeného termínu v podatelně Městského úřadu Chropyně. U přihlášek podaných poštou se za datum doručení považuje datum uvedené na podacím razítku pošty.
Město Chropyně bude poskytnuté osobní údaje zpracovávat pro účely konkursního řízení a souvisejících povinností. Osobní údaje budou uchovány po nezbytně nutnou dobu k naplnění účelu konkursního řízení. Uchazeč poskytuje osobní údaje dobrovolně, jejich neposkytnutí však znemožní jeho účast v konkursním řízení. Uchazeč má právo požadovat přístup k osobním údajům a jejich opravu. Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: poverenec.oou@i3c.cz.

Kontakt na zaměstnavatele

Ing. Jiří Rosecký
tajemník městského úřadu

Zařízení školního stravování Chropyně, okres Kroměříž, příspěvková organizace
Chropyně
76811


Poslední změna: před 1 rokem