Referent/ka Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, výkon agendy sociální práce a sociálních služeb (Holešov)

Město Holešov nabízí v obci Holešov volnou pracovní pozici "Referent/ka Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, výkon agendy sociální práce a sociálních služeb". Nástupní mzda je 24 100 – 34 370 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Referent/ka Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, výkon agendy sociální práce a sociálních služeb
Obor(y):
Služby, Zdravotnictví
Obec:
Holešov
Mzda:
24 100 – 34 370 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
Vyšší odborné
Adresa pracoviště:
Město Holešov
Masarykova 628
76901

Další informace o volném místu

Pracoviště Holešov
- Popis činnosti: sociální práce a výkon veřejného opatrovnictví, romský poradce a komunitní plánování
- Požadavky a předpoklady pro vznik pracovního poměru: vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání dle § 110 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, získané studiem zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, znalost zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, psychická odolnost a schopnost jednat s klienty v konfliktních a krizových situacích, schopnost jednat s lidmi, pozitivní vztah k sociální práci, komunikační dovednosti, empatie, schopnost asertivního jednání, pozitivní přístup k celoživotnímu vzdělávání, schopnost týmové spolupráce, dobrá uživatelská znalost práce na PC (Excel, Word, datové schránky), řidičský průkaz skupiny B - aktivní řidič, rozhodnost, samostatnost, zdravotní způsobilost, časová flexibilita
- Výhodou: praxe v sociální oblasti

- Platová třída: 10 podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
- nástup možný ihned nebo dle dohody, úvazek 40 hodin týdně, pracovní poměr na dobu neurčitou

- Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru: státní občan České republiky, popř. cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, starší 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka
- Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, případně přechodné bydliště, telefonní a e-mailový kontakt, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana, termín možného nástupu do zaměstnání, datum a podpis zájemce
- Doklady, které uchazeč připojí k přihlášce: životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech, dovednostech týkajících se správních činností, výpis z evidence Rejstříků trestů, ne starší 3 měsíce, ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

- Způsob podání přihlášky:
a) odesláním poštou na adresu: Městský úřad Holešov, Masarykova 628, 769 17 Holešov,
b) odevzdáním na podatelně: Městský úřad Holešov, Masarykova 628, Holešov
c) odesláním do datové schránky: x8qbfvu - popis předmětu "VŘ - referent SVZ".
V případě bodu a) a b) je nutné obálku označit heslem: "VŘ - referent SVZ". Lhůta pro podání (doručení) přihlášky: do 21.07.2024.
Uchazeči mohou být vyzváni v případě nutnosti k ústnímu pohovoru. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit bez udání důvodu.

Kontakt na zaměstnavatele

Bc. Šárka Tomášová
personalistka
telefon: 573 521 250
email: sarka.tomasova@holesov.cz

Město Holešov
Holešov
76901

telefon: 573521200


Poslední změna: před 1 týdnem