Referent/referentka oddělení dopravy a silničního hospodářství (Kroměříž)

Město Kroměříž nabízí v Kroměříži volnou pracovní pozici "Referent/referentka oddělení dopravy a silničního hospodářství". Nástupní mzda je 24 100 – 34 370 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Referent/referentka oddělení dopravy a silničního hospodářství
Obor(y):
Administrativa, Doprava, Výroba a provoz
Obec:
Kroměříž
Mzda:
24 100 – 34 370 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
Vyšší odborné
Adresa pracoviště:
Město Kroměříž
Velké náměstí 115/1
76701

Další informace o volném místu

Pracoviště Městského úřadu Kroměříž
- Druh práce: Výkon silničního správního úřadu
- Vykonávaná agenda: Vedení správních řízení v oblasti silničního hospodářství podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a to zejména:
zařazování komunikací do kategorií pozemních komunikacích, určování charakteru účelových komunikacích, vydávání povolení k připojování k pozemních komunikacích, vykonávání státního odborného dozoru na pozemních komunikacích v rámci obvodu, stanovení dopravního značení, omezení obecného užívání uzavírkami a objížďkami, zvláštní užívání komunikace

- Další požadavky pro vznik pracovního poměru: vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání, základní orientace v právních předpisech týkajících se vykonávané agendy, zejména v: zákoně č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákoně č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákoně č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákoně o úřednících, dobré organizační a komunikační schopnosti, samostatnost, flexibilita, vysoké pracovní nasazení, psychická odolnost, dobrá znalost práce na PC, řidičské oprávnění skupiny B – aktivní řidič
- Výhodou: praxe ve veřejné správě, zkouška odborné způsobilosti při správním rozhodování a dozorové činnosti v silničním hospodářství

- Platová třída: 10, pracovní poměr na dobu neurčitou, předpokládaný nástup dohodou

- Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat náležitosti podle § 7 odst. 4 zákona o úřednících: jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis.
(Formulář přihlášky k vyplnění je možno nalézt na webových stránkách města Kroměříže www.mestokromeriz. cz v sekci Volná pracovní místa).

- K přihlášce musí být připojeny doklady podle § 6 odst. 4 zákona o úřednících: strukturovaný životopis o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

- Přihlášky doplněné o požadované doklady doručte nejpozději do 25. července 2024
* osobně nebo poštou na adresu Město Kroměříž, oddělení personální, Mgr. Bc. Radka Gabrielová, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž
* příp. do datové schránky: ID bg2bfur
Později doručené přihlášky nemůžeme zařadit do výběrového řízení. Obálku, či datovou zprávu, prosím, označte: „VŘ silniční hospodářství – NEOTVÍRAT“. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, či nevybrat žádného z přihlášených uchazečů/uchazeček.
Výběrové řízení se uskuteční v pondělí 29. července 2024, bližší informace o místě a času konání budou uchazečům/uchazečkám sděleny e-mailem.

Kontakt na zaměstnavatele

Mgr. Bc. Radka Gabrielová
personalistka
telefon: 573 321 131
email: radka.gabrielova@mesto-kromeriz.cz

Město Kroměříž
Kroměříž
76701

telefon: 573321111


Poslední změna: před 2 týdny