Strážník/ce Městské policie Kroměříž (Kroměříž)

Město Kroměříž nabízí v Kroměříži volnou pracovní pozici "Strážník/ce Městské policie Kroměříž". Nástupní mzda je 21 300 – 29 520 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Strážník/ce Městské policie Kroměříž
Obor(y):
Obrana a ochrana
Obec:
Kroměříž
Mzda:
21 300 – 29 520 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
ÚSO (vyučení s maturitou)
Adresa pracoviště:
Město Kroměříž
Velké náměstí 115/1
76701

Další informace o volném místu

Pracoviště Městského úřadu Kroměříž
- Druh práce: Strážník městské policie
- Zákonné požadavky pro vznik pracovního poměru: státní občan ČR starší 18 let, bezúhonnost a spolehlivost ve smyslu zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obecní policii“), zdravotní způsobilost
- Další požadavky: minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou, orientace v zákonech souvisejících s vykonávanou činností, komunikační a organizační schopnosti, schopnost samostatné práce a aktivního přístupu k řešení problémů, dobrá fyzická kondice, psychická odolnost, flexibilita, znalost práce na PC, řidičský průkaz skupiny B
- Výhodou: praxe u bezpečnostních složek, případně ve státní správě nebo samosprávě, platné osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů podle zákona o obecní policii, znalost cizího jazyka

- Platová třída: 8 (čekatel před složením zkoušky odborné způsobilosti – platová třída 5), doba neurčitá, nástup dohodou
- Úspěšnému uchazeči/uchazečce nabízíme v případě uzavření pracovního poměru: 5 týdnů dovolené, zaměstnanecké benefity, např. indispoziční volno, příspěvek na stravování, osobní
účet, příspěvek na penzijní připojištění aj.

- Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat náležitosti: jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, kontaktní telefon, e-mail, datum a podpis.
(Formulář přihlášky k vyplnění je možno nalézt na webových stránkách města Kroměříže www.mestokromeriz. cz v sekci Volná pracovní místa).
- K přihlášce musí být připojeny doklady: strukturovaný životopis o dosavadní praxi, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, čestné prohlášení o bezúhonnosti ve smyslu § 4a zákona o obecní policii, které nesmí být starší 3 měsíců, čestné prohlášení o spolehlivosti ve smyslu § 4b zákona o obecní policii, které nesmí být starší 3 měsíců, ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

- Přihlášky doplněné o požadované doklady doručte nejpozději do 15. července 2024
* osobně nebo poštou na adresu Městská policie Kroměříž, Havlíčkova 505/1, 767 01 Kroměříž
* příp. do datové schránky: ID bg2bfur
Později doručené přihlášky nemůžeme zařadit do výběrového řízení. Obálku, či datovou zprávu, prosím, označte: „„VŘ MP – NEOTVÍRAT“.
Po vyhodnocení přihlášek budou vybraní uchazeči pozváni k ústnímu pohovoru a následnému absolvování fyzických testů. Na základě dosažených výsledků absolvují úspěšní uchazeči psychologické vyšetření.
Bližší informace na telefonním čísle 573 321 239, e-mail: m.policiezastupce@mestokm.cz.
Nevyžádané dokumenty a doklady budou po ukončení výběrového řízení skartovány.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, či nevybrat žádného z přihlášených uchazečů/uchazeček.

Kontakt na zaměstnavatele

Městská policie Kroměříž
telefon: 573 321 239
email: m.policie-zastupce@mestokm.cz

Město Kroměříž
Kroměříž
76701

telefon: 573321111


Poslední změna: před 1 měsícem