Vedoucí odboru kultury (Koryčany)

Město Koryčany nabízí v obci Koryčany volnou pracovní pozici "Vedoucí odboru kultury". Nástupní mzda je 24 100 – 34 370 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Vedoucí odboru kultury
Obor(y):
Kultura a sport, Management
Obec:
Koryčany
Mzda:
24 100 – 34 370 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Adresa pracoviště:
Město Koryčany
Náměstí 401
76805

Další informace o volném místu

Pracoviště Městského úřadu Koryčany
- Vedoucí odboru kultury bude řídit chod odboru kultury, který zajišťuje agendu kultury, cestovního ruchu, činnost informačního centra, činnost knihovny, vydávání zpravodaje, výkon příkazce operace odboru kultury, spolupracuje při zpracování rozpočtu a inventarizaci majetku města
- Předpoklady pro vznik pracovního poměru: Zákonné požadavky:
Státní občan ČR případně cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt, Věk minimálně 18 let, Způsobilost k právním úkonům, Bezúhonnost, Ovládání jednacího jazyka
- Jiné požadavky pro vznik pracovního poměru: Minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší dosažené vzdělání, Zdravotní způsobilost, Řidičský průkaz skupiny "B"

- Vítáme: Praxe v oboru cestovního ruchu, marketingu či managementu, Zkušenosti s pořádáním kulturních akcí, Vynikající znalost práce na PC, Zkušenost s PR službami, Znalost území Města Koryčany, turistických předpokladů a nabídky, Komunikativnost, příjemné vystupování, vstřícnost a ochotu se vzdělávat

- Platové podmínky: V souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., 10. platová třída, zařazení dle dosažené praxe, Pracovní poměr: Na dobu neurčitou se šestiměsíční zkušební dobou

- Zařazení: Vedoucí úředník, odbor kultury, Předpokládaný termín nástupu: 1. 2. 2024, případně dohodou
- Přihláška musí obsahovat: Jméno, příjmení a titul zájemce, Datum a místo narození zájemce, Státní příslušnost zájemce, Místo trvalého pobytu zájemce, telefonní kontakt, e-mail adresa, Číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana, Datum a podpis
- K přihlášce nutno připojit tyto doklady: Životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných dovednostech, Výpis z evidence Rejstříku trestů (originál) ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků doložte bezúhonnost čestným prohlášením, Ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, Čestné prohlášení, že uchazeč splňuje požadavky a předpoklady definované tímto výběrovým řízením, osvědčení (vydává Ministerstvo vnitra ČR) podle ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., (nepředkládá uchazeč narozený po 1. prosinci 1971), originál osvědčení lze předložit při osobním pohovoru v rámci výběrového řízení, pokud bude uchazeč k osobnímu pohovoru pozván (v přihlášce je nutné tuto skutečnost uvést), Vlastní koncepci rozvoje kultury a cestovního ruchu v Koryčanech v rozsahu minimálně 2 A4.

- Lhůta pro podání přihlášky je stanovena do 21.12. 2023 do 10:00 hodin včetně v podatelně městského úřadu.
- Přihlášku je možné doručit poštou nebo osobně do podatelny Městského úřadu v zalepené a zřetelně označené obálce "VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - Vedoucí odboru kultury - NEOTVÍRAT" .
Adresa pro dodání nebo zaslání nabídky: Město Koryčany, Náměstí 401, 768 05 Koryčany.
Bližší informace: Mgr. Ivana Svačinová tel.: 573 500 982, e-mail: tajemnik@korycany.cz

- Zpracování a uchování přihlášky s doklady: Přihláška a další požadované dokumenty k výběrovému řízení budou zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými právními předpisy ČR a EU. Náležitosti přihlášky jsou povinně poskytovanými údaji v souladu se zákonem o úřednících ÚSC, ve znění pozdějších předpisů. Neúspěšní uchazeči si mohou osobně převzít zpět zaslané dokumenty k VŘ a to do 30-ti dnů od ukončení výběrového řízení.
Upozornění pro uchazeče: uchazeči, kteří budou výběrovou komisí na základě vyhodnocení došlých přihlášek a požadovaných dokladů zařazeni do druhého kola výběrového řízení (ústní pohovor) budou k ústnímu pohovoru pozváni prostřednictvím e-mailu uvedeného v životopise.

Město Koryčany si vyhrazuje právo výběrové řízení bez udání důvodu kdykoliv v jeho průběhu zrušit nebo nevybrat žádného uchazeče.

Kontakt na zaměstnavatele

Mgr. Ivana Svačinová
telefon: 573 500 982
email: tajemnik@korycany.cz

Město Koryčany
Koryčany
76805

telefon: 573500982, 573500981
email: starosta@korycany.cz


Poslední změna: před 2 měsíci